Brexit een zegen!

04 jul

Mijn wekker stond op half vier in de ochtend. De ochtend na het Britse EU-referendum. De politieke elite in Nederland en Europa had hem pas op zeven uur gezet. Immers, het zal wel 'goedkomen'. De peilingen voorspelden een 'blijven'. Misschien is dit wel het meest onthutsende van alles.

Dat 'men' in Brussel en Den Haag er simpelweg vanuit ging dat de Britten wel overtuigd zouden zijn van de grote economische voordelen van Europa. Dat men wel zou zwichten voor de donderspeeches over economische rampspoed die de Britten zou treffen.

Maar die Haagse en Europese elite is waarschijnlijk nooit echt buiten de 'city' van Londen geweest. Nooit op het Britse platteland of in de oude industriesteden. Ik kom er al jaren, op het platteland van Wales of de Midlands. En daar hebben ze al heel lang helemaal niks met 'Brussel'. Ze voelen zich verbonden met Europeanen maar helemaal niet met het bemoeizuchtige Brusselse apparaat van de Europese Commissie. Elke keer als Juncker of Timmermans zich op de Britse media vertoonden, ging er weer een paar tienden van procenten naar het 'nee-kamp'.

De dagen na het Brexit hebben de dames en heren nog weinig geleerd. In de commentaren wordt benadrukt dat het vooral oudere laagopgeleide plattelanders zijn die voor Brexit hebben gekozen. Het is niet waar en het getuigt van minachting. Oud-Eurocommissaris Kroes maakte het nog bonter door openlijk over Brexitters als 'die querulanten' te spreken.

Ik vrees dat de ‘Haagse clan', trouw gevolgd door de media, weinig heeft geleerd de afgelopen dagen. Heel veel mensen in Nederland, zeker buiten de grote steden, voelen echter hetzelfde als de Brexitters in het Verenigd Koninkrijk. Natuurlijk, wij willen een vrije Europese markt behouden. Maar wij willen niet dat men zich in Brussel vervolgens bemoeit met van alles en nog wat. Brussel dat niet in staat is de immigratiegolf te beheersen, maar wel Nederland kan dwingen een polder van 350 ha onder water te zetten. Brussel dat niet in staat is de internationale criminaliteit en mensenhandel effectief aan te pakken, maar wel een Animal Health Law te ontwerpen waar honderden artikeltjes in staan.

Wij hebben als sector grote belangen bij vrij verkeer en een open Europese markt. Maar daarvoor hebben we geen alomvattende bemoeizucht uit Brussel nodig. De eerste bezuiniging daar: breng het aantal Eurocommissarissen van 27 naar vijf! En we hebben belang bij goede handelsafspraken met de Britten en men moet zich niet laten leiden door rancune. Dus een vechtscheiding, ‘quick en dirty’ zoals het volgens een Kamerlid zou moeten, is uit den boze!

En stilletjes hoop ik dat de EU-politci en regeringsleiders uiteindelijk gaan beseffen dat we een rigoureus andere EU nodig hebben. Een EU die zich tot een paar kerntaken beperkt, een veel kleinere Europese Commissie en een kleiner Europees Parlement heeft (met binding met de nationale parlementen). En dan…wie weet blijven de Britten toch nog.

 

Terug naar de columns

Laat een bericht achter