Congressen kopen geen straaljagers

11 jul

Er was eens een Minister van Defensie. Hij wist van wanten. Hij stond pal voor een sterke krijgsmacht. Logisch ook want de Koude Oorlog was nog in volle gang. Maar: zijn partij -toen nog heel groot- had niet zo veel op met investeren in het leger. Toen hij besloot een groot aantal nieuwe gevechtsvliegtuigen aan te schaffen, was het hommeles. Het congres van zijn partij boog zich erover en na lange debatten zei een grote meerderheid van het congres: ‘Die nieuwe gevechtsvliegtuigen moeten niét gekocht worden’. De Minister was verbijsterd en trok zich niks van ‘zijn achterban’ aan. Hij sprak de gevleugelde woorden: ‘Congressen kopen geen vliegtuigen’. Daarmee wilde hij zeggen: ‘Ze hebben er niks over te zeggen en ik ga ermee door, wat ze ook allemaal besluiten op dat congres’.


Ik moest hieraan denken tijdens ons congres op 8 juni jongstleden. De Inspecteur-Generaal van de NVWA was gastspreker. Ik weet dat sommigen daar vreemd tegenaan keken. Moeten we nou de hoogste baas van de NVWA als spreker hebben? Van de club die het ons vaak lastig maakt? Ja, soms zelf onnodig? Maar toch, het liep anders dan we dachten. Na zijn verhaal ontspon zich een interessante discussie met de zaal. Een zaal bomvol met leden en belangrijke gasten. Een mooi beeld. Leden van alle leeftijden en een mooie mix van mannen en vrouwen. En toen kwam hét punt op tafel. De topman van de NVWA had een paar weken eerder aangekondigd dat in de toekomst meteen de namen vermeld zouden worden van bijvoorbeeld transporteurs of handelaren die dierenwelzijnsvoorschriften hebben overtreden. Als voorzitter had ik Rob van Lint -de Inspecteur-Generaal- al gewaarschuwd: pas op voor het gevaar dat deze mensen kunnen lopen als gevolg van steeds fundamentalistischer wordende dierenactivisten.

Welnu, diverse leden en congresgangers gingen de discussie met de NVWA niet uit de weg. Men wees op correcte en indringende wijze op de risico’s van het in de openbaarheid gooien van namen. En......de Inspecteur-Generaal leek gaandeweg steeds meer overtuigd van de bezwaren. En de slotsom van zijn kant was: hier moeten we toch nog eens goed over nadenken....over de vraag óf het verantwoord is en zo ja in welke situaties en op welke wijze. De leden hebben bij het congres van Vee&Logistiek Nederland écht invloed gekregen op deze kwestie.
Hulde. Op een correcte manier en onze organisatie waardig. Er werd bij wijze van spreken niet met schoteltjes gegooid, iets dat de eerder genoemde Minister van Defensie wél deed als het hem niet beviel in een vergadering. Het was goed dat de NVWA-topman er was.

Ook ons congres ‘koopt geen straaljagers’ en de NVWA beslist over zijn eigen zaken, maar over deze kwestie -ik weet het haast zeker- heeft ons congres de NVWA wel de juiste richting ingeduwd.

Terug naar de columns

Laat een bericht achter