Dichterbij dan u denkt

16 sep

In juni zag ik een filmpje met het verloop van de verspreiding van Afrikaanse Varkenspest. Ondanks dat ik goed op de hoogte ben van de ontwikkelingen en de sprongen die het virus heeft gemaakt in de afgelopen jaren, vond ik het filmpje schokkend. Misschien is dat ook wel de reden dat de Europese Commissie dit filmpje heeft laten maken. Het blijft hangen.

Natuurlijk; AVP kan op verschillende manier geïntroduceerd worden, maar als veelogistieke sector is het van belang onze maatregelen te nemen en te zorgen dat het in ieder geval niet via óns binnenkomt. Bovendien: een goede hygiëneknip tussen de transporten zorgt ervoor dat bij onverhoopte introductie van het virus de verdere verspreiding beperkt blijft en daarmee ook het aantal besmette bedrijven.

Om het hygiëneniveau omhoog te brengen is een aantal zaken essentieel. Allereerst moeten de R&O-faciliteiten op het varkensbedrijf aanwezig zijn. Al jaren agendeert Vee&Logistiek Nederland dit onderwerp. Het resulteerde bijvoorbeeld in aanpassingen in de voorschriften van de IKB’s. We blijven echter klachten ontvangen van transporteurs en handelaren dat R&O-faciliteiten op bedrijven onvoldoende op orde zijn.
Daarom hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de staat van de R&O-faciliteiten op het primaire bedrijf. Het zal u niet verrassen dat uit het onderzoek naar voren komt dat op het merendeel van de varkensbedrijven nog de nodige gebreken geconstateerd werden. Met name op het gebied van watervoorziening en het aanbieden van ontsmettingsmiddelen. Vee&Logistiek Nederland en de POV gaan daarmee samen aan de slag de komende periode.

Maar: er zijn meer factoren van essentieel belang om het hygiëneniveau rondom transport omhoog te brengen.
Eén daarvan is bijvoorbeeld het gedrag van de chauffeur zelf. Want zijn de faciliteiten aanwezig, dan nog wordt niet altijd een goede R&O uitgevoerd. Belangrijkste redenen hiervoor: de wachttijden en tijdsdruk, zo bleek uit een ander onderzoek dat we hebben laten uitvoeren. Ook het bewustzijn over de risico’s lijkt soms te ontbreken. Daarom zullen we daar als Vee&Logistiek Nederland ook de nodige actie op gaan ondernemen.

Het is logisch dat buiten oorlogstijd de alertheid wat afneemt. Wat we misschien onvoldoende beseffen, is dat het nog altijd oorlogstijd is wat betreft AVP. De dreiging is heel groot. Bekijk het filmpje van de Europese Commissie, waar ik aan het begin aan refereerde maar eens. En als de alertheid weer afneemt, bekijk het opnieuw of laat uw chauffeurs ernaar kijken.

AVP ligt echt nog steeds op de loer!

Het filmpje van de Europese Commissie vindt u hier

 

Esther van Nieuwkerk-Jellema
Algemeen Directeur Vee&Logistiek Nederland

 

 

 

Terug naar de columns

Laat een bericht achter