Een triest record!

07 sep

Een malafide bedrijf dat een reinigingsmiddel levert met een verboden stof en een deel van de pluimveehouders die ook bij enige twijfel het middel toch toelaat in hun stallen. En vervolgens een overheid die al bijna een jaar weet dat er een verboden middel in omloop is, maar de sector er niet over informeert. Ja, dan hebben we echt een crisis. Een crisis in verantwoordelijkheid nemen!!! Inmiddels is de eerste rechtszaak door LTO tegen 'de staat' al aangekondigd. Het lijkt een nieuwe trend. Zo zijn de fosfaatmaatregelen voor 2017 al met succes via kort geding voor grote groepen boeren teruggedraaid. En nu gaat het om de NVWA die voor de rechter wordt gedaagd vanwege....


Het voormalige Ministerie van Landbouw stond bekend om zijn uitstekende juridische kwaliteit van de wetten. De fosfaatregelgeving heeft daar een fikse deuk in aangebracht. Natuurlijk, er zijn vele verklaringen voor: de tijdsdruk, 'Europa', de boerenorganisaties die veel minder namens de hele sector kunnen spreken, de polarisatie in politiek en samenleving enz. enz.
Toch is het voor de hele agrarische wereld een slechte zaak dat nieuwe wetten in de kortste keren 'lek' geschoten' kunnen worden en dat 'men' elkaar regelmatig bij de rechter ziet. Het geeft onzekerheid namelijk.

Dan de aangekondigde rechtszaak tegen de NVWA in de 'eierkwestie'. Dat kan een lang juridisch gevecht worden. Echt vaststellen dat de NVWA in juridische zin aansprakelijk is voor opgetreden schade is niet makkelijk. Ik denk dat we dan drie jaar verder zijn voordat daar uitsluitsel over is.


De grote vraag is: waarom het zover laten komen? De staatssecretaris weigert met een soort steunpakket te komen voor de pluimveesector als geheel. Want men wil niet de schijn wekken 'schuldig' en aansprakelijk te zijn. En, Brussel zou het verbieden omdat het staatssteun zou zijn en dat mag niet. Plus, zo zegt de Minister van VWS, het staat gewoon in de wet dat de voedselproducent zelf verplicht is de voedselveiligheid te waarborgen, dus......
Tja, met zo'n houding zijn de advocaten de lachende derde.


Het is een bizar nieuw verschijnsel dat terwijl de crisis nog niet bezworen is, de gang naar de rechter al gemaakt wordt. Er is maar één partij in juridische zin aansprakelijk, het bedrijf dat het reinigingsmiddel op de markt bracht. De sector en de NVWA dragen wél verantwoordelijkheid voor hoe het daarna gelopen is. Ga dan met elkaar in vredesnaam geen juridische gevechten aan maar kom met een gezamenlijke steunprogramma voor de sector. In plaats van de rechter de aansprakelijkheid te laten vaststellen: neem verantwoordelijkheid! Voor iedereen en altijd beter!

Terug naar de columns

Laat een bericht achter