Michaela

13 okt

Het is weer druk en super gezellig op onze jaarlijkse BBQ in Beekzicht van de Familie Van Beek in Barneveld. Ik kom ook met een lach op mijn gezicht binnen. Goede handel gedaan namelijk. Een mooi jaarling hengstje uit eigen fok verkocht naar Italië. Aan een mevrouw met de welluidende naam Michaela. Wat wil je nog meer.

Maar, we zeggen niet gauw dat het goed gaat in de handel. Toch veroorloof ik me te zeggen dat het wel zo is. De ´schapen´ doen het in stilte goed. De tweede verzamelslag hebben we als organisatie toch maar even mooi binnen gefietst. En, verzamelen is selecteren en selecteren levert betere prijzen per koppel op.

De export van kalveren is weer op gang gekomen nadat we als organisatie voor onze transporteurs de NVWA hebben overtuigd van werkbare drinkinstallaties op de wagens. De tweede verzamelslag voor kalveren zit er zelfs aan te komen, nu er al een tijdje op goede manier door een paar verzamelcentra invulling aan wordt gegeven. De beste manier om de overheid te overtuigen is door heel praktisch te laten zien dat het werkt.

De varkenshandel gaat ook al bijna het hele jaar een stuk makkelijker nu de prijzen weer op niveau gekomen zijn. De mede door uw organisatie Vee&Logistiek Nederland tot stand gebrachte nieuwe noteringen worden breed door de handel gebruikt. De rundveehandel maakt een uitzonderlijk jaar mee. Reden genoeg om er even apart bij stil te staan.

Het is haast niet 'uit te leggen'. In één hetzelfde jaar breken we drie records. Er zijn meer runderen geslacht dan ooit. De export van vaarzen gaat naar recordhoogte. En tegelijk kent de import van vaarzen en jonge melkgevende koeien een topjaar. Allemaal gevolgen van het fosfaatbeleid van de regering. De boer en de handel – exporteurs en importeurs – zoeken altijd weer een uitweg. De rundveehandelaar heeft in dit bijzondere jaar zijn unieke betekenis voor de melkveehouder waargemaakt. Dat is maatwerk per boer. Dat kun je niet aan een ´Marktpaalts.NL´-achtig´- systeem overlaten.

 

Wat zal de toekomst brengen voor de rundvee-sector? Gaan melkveehouders zich in grote getale helemaal specialiseren op melken? Jongvee allemaal de deur uit? Gaat de jongvee-opfok in Nederland plaats vinden of laten we dat in het verre buitenland doen zoals in Hongarije, Roemenië enzovoort. Of laten we de opfok helemaal over aan de ´vrije markt´ en laten we het aan de importeurs over vaarzen voor de vervanging maar daar op de wereld te halen waar prijs/kwaliteit het beste is? Zien we de eerste schepen met een paar duizend vaarzen al in Rotterdam arriveren? Het zal zeker het NOS Journaal halen. Daar vandaan zullen ze dan wel allemaal in hele kleine koppeltjes één op één naar de melkveehouder moeten, want verzamelen in Nederland mag niet. En dat mag ook niet met hoogstaand materiaal dat bijvoorbeeld in Duitsland op de veilingen wordt aangekocht voor de Nederlandse melkveehouderij: in luxe cattle cruisers vanuit Beieren naar de Nederlands-Duitse grens en dan afladen en overladen en vervolgens met twee veewagens naar de gebroeders Tienstra in Dokkum die met hun twee melkveebedrijven naast elkaar wonen, want lossen op twee adressen met een veewagen mag niet Nederland.

Het verzamelen van deze dieren op één locatie in Friesland mag ook niet. En deze keer is het niet zo dat ´Brussel´ dit verbiedt, maar het is gewoon Nederlands beleid. Ooit gerechtvaardigd in oude tijden maar hoe kijken we er nu tegen aan? Nu het aantal verplaatsingen en ook de import – bijna uitsluitend uit landen met een hogere gezondheidsstatus dan Nederland - toe gaat nemen. Nu we de traceerbaarheid van de dierverplaatsingen 100 procent waterdicht kunnen maken? Er is alle reden om met elkaar na te denken over ´Nederland afmelk- en importland´ en de consequenties die dat heeft voor hoe we de import en verzamelen en verplaatsen veilig en uitvoerbaar met elkaar doen.

Hoe dan ook, het oude gezegde ´Eb en vloed doen de handel goed` is weer eens actueel. Terwijl ik in Beekzicht gezellig het één ander doorspreek met onze leden wordt mij de vraag gesteld: ´heb je ook een foto van Michaela´.

Ik moet een teleurstellend antwoord geven. Terwijl ik nog met een lach op mijn gezicht vertel over ´mijn handel van die dag´ wordt ik al weer met beide benen op de grond gezet als iemand mij met een wantrouwende blik vraagt: ´is de hengst al betaald……??´

Het drukt mijn pret toch even. Ik kan u melden: vandaag stond het geld op de rekening. De handel is goed dit jaar.

 

Terug naar de columns

Laat een bericht achter