Onze leden bewegen met alle getijden mee

03 jul

Laatst sprak ik een vertegenwoordiger van de melkveesector. Toen ik hem vertelde dat we dankzij de fosfaatreductieregeling volop aan het importeren zijn geslagen, viel hij zowat van zijn stoel. Het is een bijzondere wereld waarin wij werken, maar één ding is zeker: onze leden bewegen met de getijden mee en vinden altijd weer een weg. Is het niet het exporteren van reductiekoeien, dan is het wel het importeren van melkkoeien.

Import en export is van groot belang voor de gehele sector, niet alleen de bedrijven die zich hier rechtstreeks mee bezig houden. Uiteindelijk profiteert ook de handelaar die vooral in eigen land actief is van de grensoverschrijdende verplaatsingen. Meerdere afzetkanalen in zowel binnen- als buitenland doet de gehele sector goed.

Het daarom goed te zien dat er in het afgelopen jaar veel exportcertificaten mogelijk zijn gemaakt voor verschillende bestemmingen en voor verschillende diercategorieën. Zo kan fokvee nu naar Sri Lanka, Mauritanië, Afghanistan en Angola, runderembryo’s naar Canada en de VS, biggen naar Servië en Moldavië en fokschapen naar Kenia. Meest opvallende is dat Turkije weer open gaat voor ons fokvee en fokschapen en –geiten. Dit dankzij inzet van onze mensen op kantoor.

De overheid werkt aan een vernieuwde exportstrategie. Onderdeel daarvan zal zijn dat de sector meer zelf zal moeten doen om de exportcertificaten met andere landen te regelen. In de sectorcommissie Veepro hebben we daarom besloten meer in te zetten op exportdiplomatie. Ik zie hier kansen om zaken sneller te regelen en zelf in de hand te houden. Het hoeft over minder schijven voordat een werkbaar certificaat tot stand is gekomen. Een mooie taak voor onze organisatie en voor mij als voorzitter!

Maar export is niet alleen naar landen buiten de EU. Ook de export naar Europese lidstaten is van zeer groot belang voor onze sector. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke bestemming voor onze melkkoeien. De onderhandelingen over Brexit zullen we met interesse volgen om te zien wat de gevolgen zullen zijn voor deze exportstroom.

Ook in eigen land zijn ontwikkelingen gaande die veel invloed gaan hebben op de import en exportstromen. De IBR en BVD-bestrijding die vanaf 2018 gaat beginnen, zal het nodige betekenen voor de import van nuka’s en de export van alle rundveecategorieën. Ook de binnenlandse handel zal het nodige merken van deze plannen. Voor ons is het dus alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat er geprofiteerd wordt in onze export van een hogere gezondheidsstatus voor IBR, maar ook dat de spelregels rondom straks duidelijk en werkbaar zijn voor de collecterende handel, importeurs en exporteurs.

Terug naar de columns

Laat een bericht achter