Sector vee&logistiek bruist!

06 jun

We zijn als ondernemers in de handel, de import/export, het veetransport en verzamelen van levend vee natuurlijk elke dag druk in de weer voor onze eigen zaak. In onze branche is de concurrentie elke dag en elk uur aanwezig. Collega's zijn ook concurrenten. En soms gaat het er scherp aan toe. Eigenlijk zou je van onze beroepsgroep een houding verwachten van: 'Ieder voor zich en God voor ons allen'. Dat zou in onze wereld heel normaal zijn.

Dan is het toch eigenlijk een wonder dat we als organisatie dit jaar ons honderdjarig jubileum mogen vieren. Opzienbarend eigenlijk dat wij als ondernemers in een van concurrentie overlopende sector, al zo lang de handen inéén slaan.

Natuurlijk, we hebben er ook echt belang bij om met één mond in Den Haag en Brussel te kunnen spreken. Natuurlijk, we hebben er belang bij om sterk aan tafel te zitten met de leveranciers (met name de boerenorganisaties) en de afnemers (boeren in binnen- en buitenland en de vlees- en zuivelindustrie). Door de steeds verdergaande schaalvergroting en concentraties bij boeren en afnemers, is een sterk Vee&Logistiek Nederland noodzakelijk.

We beseffen ook allemaal dat ons dagelijks werk onder een vergrootglas ligt. Het overheidstoezicht op ons werk is gigantisch. Er is meer overheidscontrole op veetransport dan op de luchtvaart. De samenleving vraagt daar kennelijk om. Een ruwe schatting wijst uit dat de 'pakkans' op een overtreding bij dierverplaatsingen 10.000 keer groter is dan op bumperkleven en aso-gedrag op de weg. Als ondernemer en bedrijf wordt er dus weleens een overtreding geconstateerd en heel vaak gaat het dan om feiten die gewoonweg onontkoombaar zijn bij ons werk. Een dier dat tijdens transport verwondingen oploopt, een dier dat bij het laden vervoerwaardig was, maar na transport niet. Wie zonder overtredingen door het leven wil gaan, moet niet in onze branche gaan werken. Wie bewust overtredingen wil maken, moet ook niet in onze branche gaan werken.

De samenleving kijkt ons kritisch op de vingers en tegelijkertijd zijn wij als ondernemers in de sector vee&logistiek maatschappelijk onmisbaar. Nagenoeg elk stukje vlees en elk zuivelproduct waarvan de consument geniet, is op de één of andere manier ooit eens in onze handen geweest als kalf, rund, big, varken lam of schaap. En dat geldt ook voor de gigantische export van fokvee, biggen enzovoort.

Met het honderdjarig jubileum laat u als leden zien dat we ons onmisbare werk - er zullen fouten worden gemaakt, dat kan niet anders - maatschappelijk verantwoord willen doen. Dat we gesprekspartner willen zijn voor realistische werkbare regels en handhaving. Dat we ons hard zullen verzetten tegen 'onmogelijke' eisen en falende en extreem dure overheidscontrole, tegen een overheid die export met de mond belijdt en in de uitvoering frustreert.

Uw honderdjarige 'club' is springlevend. We maken zelfs een groei mee van het aantal leden. Dat is ongewoon voor ondernemersorganisaties tegenwoordig en het is een sterk signaal: Partners, u kunt niet om ons heen; Overheid, neem ons nog serieuzer en laat geen steken vallen; én Samenleving, wij staan voor verantwoord werk en vakmanschap!

Terug naar de columns

Laat een bericht achter