Sven Kramer

06 jan

En wéér stond hij er op het moment dat het móest. Tijdens de kwalificatie voor de Olympische Spelen plaatste hij zich voor de felbegeerde 10.000 m race! Acht jaar geleden ging het jammerlijk mis door een foute wissel maar nu krijgt hij zijn kans op revanche. Een super sportman die dus acht jaar geleden begon met het werken aan zijn doel - Olympisch Goud op de 10 km - en over een paar maand zijn belangrijkste race mag rijden.

Een 'groot' doel stellen! Dat past bij de jaarwisseling. Óf het werk van 'alle dag' even in het perspectief van dat grote doel plaatsen. Dat motiveert en zorgt voor 'doorzetten'.

Dat gaat ook in onze sector op. Het KVS - aanvankelijk veracht maar inmiddels breed omarmd door 632 deelnemers (!) - kunnen we ook zien als ónze bijdrage aan de beperking van antibioticagebruik in de dierhouderij! Én antibioticagebruik en antibiotica-resistentie zijn op wereldschaal absolute topprioriteit voor de volksgezondheid.

Het regeerakkoord prijst de Nederlandse agrarische sector voor de export en de bijdrage die dat levert aan de mondiale voedselvoorziening. Het allermooiste is dan natuurlijk om landen gebruiks- en fokvee te leveren waarmee men zelf de voedselproductie kan verhogen. En aan dat 'hoge doel' leveren onze exporteurs een bijdrage.

En als de Nederlandse melkveehouderij een zeer turbulente tijd meemaakt zijn het de exporteurs die voor overtollig vee een goede afzet vinden en bijna tegelijkertijd veehouders met een tekort aan dieren van import-melkvee voorzien. Zonder goed opererende exporteurs en importeurs was de zuivel het afgelopen jaar in grote problemen gekomen. Het 'hogere doel'? Duidelijk lijkt mij!

De Afrikaanse Varkenspest rukt op in onze richting. Als die in Nederland de kop op steekt is de ramp niet te overzien. Vlak voor Kerst staken onze diverse sectorcommissies ( varkenshandel, transport enzovoorts) de koppen bij elkaar: de eensgezindheid en het verantwoordelijkheidsbesef was indrukwekkend! We zullen als complete veelogistieke sector vergaande extra maatregelen gaan nemen met betrekking tot hygiëne en transport, om insleep van deze varkenspest te voorkomen. En niet over een jaar, maar heel snel. Het hogere 'Olympische' doel: zorgen dat de Nederlandse varkenshouderij en de hele keten die daaraan vastzit maximaal beschermd wordt en behoed wordt voor een ramp.

De oprichters van Vee&Logistiek Nederland (de bestuurders van 'de bond', 'de waaghouders en Veetrans) wilden een krachtige organisatie met voldoende professionele mensen op kantoor. Dat is gelukt en de fusie met Veepro heeft dat geweldig versterkt. Onze inzet voor 'ledenbinding' en concrete diensten zoals bij KVS heeft het draagvlak voor zo'n krachtige organisatie versterkt ( denk alleen al aan de 150 nieuwe leden). Wil je er over 10 jaar nog steeds staan als krachtige en verantwoordelijke organisatie, dan zullen we op het ingeslagen pad verder moeten gaan. Een hoger doel stellen dus, er consciëntieus aan werken....net als Sven Kramer.

Terug naar de columns

Laat een bericht achter