Wat betekent het fosfaatreductieplan voor mij?

09 mar

Dat was de titel en centrale vraag van een webinar dat de Boerderij op 27 februari organiseerde. Deze vraag stelt u zich waarschijnlijk ook. Wat betekent het plan voor mijn handel?

Dat er een regeling zou komen, was al lange tijd duidelijk. Maar niemand zag aankomen dat dit plan op zo’n korte termijn gerealiseerd moet zijn. Het vers geproduceerde fosfaatreductieplan bevat meerdere maatregelen waardoor de fosfaatproductie van melkvee en een deel van het vleesvee in 2017 flink moet krimpen. Dat moet ervoor zorgen dat de afspraken in Brussel over derogatie in 2017 behouden blijven.


Het fosfaatreductieplan leidt wel tot talloze vragen. In de eerste plaats natuurlijk bij de veehouders, het betreft direct hun bedrijf. Maar ook bij de veehandelaren, alle andere erfbetreders, voorlichters, banken, etcetera, want de maatregelen kunnen voor individuele bedrijven zeer ingrijpend zijn. Ook is er veel onduidelijkheid over de betekenis en interpretatie van de regels, de peildata, de GVE-beoordeling, de opfok, de afvoer van dieren voor slacht of export, en nog meer zaken. 
Feit is dus dat de melkveestapel in 2017 flink moet krimpen en dat dit talloze vragen oproept: hoe zit dat met die peildatum 2 juli 2015? Moet de veehouder koeien verkopen, en zo ja hoeveel dan? En hoe zit het eigenlijk met het jongvee en de opfok? En met vleesvee op de vleesveebedrijven? Hoe zit het nou precies met grondgebondenheid? En moet er aangepast worden in voerregime of soort?

We weten nu dat er veel dieren op export moeten. Daarom is Vee&Logistiek Nederland in gesprek met het ministerie van Economische Zaken om te bekijken of bepaalde exportmogelijkheden voor fokvee en jongvee vergroot kunnen worden. Het verder openkrijgen van exportkanalen voor (jong) fokvee is een van de speerpunten die Vee&Logistiek Nederland inzet bij de overheid. Ook de peildatum voor bedrijven met een onregelmatige bezetting, zoals quarantainestallen, satellietstallen, weidebedrijven en opfokstallen vormt een serieus zorgpunt. Ook dat is onderwerp van gesprek bij de overheid.

Op het moment dat u deze column leest, is de door Vee&Logistiek Nederland georganiseerde bijeenkomst over de effecten van het fosfaatreductieplan voorbij. Lubbert van Dellen was als hoofdspreker uitgenodigd. Hij legde in zijn presentatie de nadruk op de scenario’s die er voor de verschillende bedrijfstypen zijn, hoe zij kunnen of moeten ingrijpen, en welke gevolgen dat dan heeft voor de dierstromen van en naar die bedrijven. De mogelijke dierstromen zijn natuurlijk van belang voor de veehandelaren en exporteurs. Uitgebreid hierover in de volgende Vee&Logistiek, en uiteraard de nieuwsbrief.

U mag van ons verwachten dat wij ons sterk inzetten voor uw business, want nu moet de handel zich bewijzen! We zullen u verder van relevante informatie blijven voorzien zodat u uw werk zo doelmatig mogelijk kunt uitvoeren.

Terug naar de columns

Laat een bericht achter