Wij doen het veel beter dan Schiphol!

06 jun

Bijna een jaar geleden hadden we ons fantastische jubileumfeest in verband met het honderdjarig bestaan van 'onze club'. Toen heb ik 'ons' - u allen als handelaren, importeurs en exporteurs, houders van verzamelcentra en transporteurs - het Schiphol van de Nederlandse vee- en vleessector genoemd. Wij zorgen via handel en transport voor verplaatsingen van miljoenen dieren. In mei heb ik - op initiatief van de dochter/studente van één van onze leden - een lezing gehouden voor honderd toekomstig agrarisch ondernemers op de Aeres Hogeschool te Dronten. Daarvoor heb ik 'onze cijfers' eens op een rijtje gezet:


7 miljoen biggen=20.000 transporten
14 miljoen varkens=70.000 transporten
1,5 miljoen kalveren=40.000 transporten
1,2 miljoen schapen en geiten=30.000 transporten
1,8 miljoen runderen=30.000 transporten

Zo'n 25 miljoen dieren 'gaan door onze handen'. In totaal bij benadering 200.000 transporten in alle maten en soorten van veetrailer tot varkenscruiser.

Het eerste half jaar is het druk geweest. De ontwikkelingen in de melkveehouderij hebben tot veel extra handel en beweging geleid. Er werd meer geslacht, meer geëxporteerd en tegelijkertijd meer geïmporteerd.

Schiphol heeft het ook drukker dan voorheen. Maar daar loopt het spaak. De wachttijden en wachtrijen nemen hand over hand toe. Wat dat betreft, hebben 'wij' het veel beter gedaan. Ik weet zeker dat de NS en ProRail ook in grote problemen waren gekomen bij een stijging van het aantal reizigers zoals wij die in het afgelopen jaar hebben gehad.

Bij 'ons' is het probleemloos verlopen. Problemen ontstaan weleens omdat de NVWA de exportkeuringen soms niet aankan. Maar, dan is Vee&Logistiek Nederland ervoor om de NVWA bij de kraag te grijpen, en vaak werkt dat prima. Elkaar recht in de ogen kijken, het probleem benoemen en haalbare oplossingen zoeken, is altijd nog de beste manier.

Ik zeg: we doen het beter dan Schiphol, de NS en ProRail. Alleen, bewijzen kan ik het niet. Dat mag niet zo blijven, want dan verliezen we het. We zullen als branche ons steeds meer met 'harde cijfers' moeten kunnen verantwoorden. Dat vraagt nog wel wat van ons. Verantwoorden is 'het woord voor de komende jaren'. We zullen vragen moeten kunnen beantwoorden als:

•    hoe lang zijn kalveren in het algemeen onderweg van 'boer naar mester' (ook bij import)?
•    wat zijn in het algemeen sterftecijfers bij transport?
•    hoeveel transportongevallen en hoeveel dieren zijn daarbij omgekomen?
•    wat is de draagtijd van de vaarzen op lange afstand exporten enzovoort, en hoeveel geboorte-incidenten zijn er bij dergelijke transporten?

Meer registreren met elkaar dus. Registreren om te kunnen antwoorden en verantwoorden. Juist als er bij het publiek en in de politiek allerlei vooroordelen bestaan, zijn onderbouwde antwoorden en verantwoording met harde cijfers van levensbelang voor de sector.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we het echt heel goed doen. Beter dan Schiphol. Ook beter dan de luchtvaartmaatschappijen. Daar wordt alleen maar beknibbeld op comfort terwijl 'wij' met de kalvertransporten nu net heel recent met nieuw ontwikkelde drinksystemen het comfort voor de kalveren hebben vergroot.

'Be good and tell it' is het credo. Maar goede verhalen en blauwe ogen zijn niet meer voldoende. Registreren, harde cijfers en verantwoorden horen erbij.

Terug naar de columns

Laat een bericht achter