Vee&Logistiek Nederland hecht veel waarde aan het verder optimaliseren van het vervoer van dieren. Daarom lanceren we de Erkenningsregeling voor diertransport: Quality Livestock Transport (QLT). Met deze Erkenningsregeling willen we afspraken vastleggen over dierenwelzijn, preventie van dierziekteverspreiding, het gebruik van adequate transportmiddelen en gedegen vakmanschap.

De kwaliteitsregeling start per 1 januari 2022 voor de varkenssector. Varkens van IKB-erkende varkensbedrijven naar Nederlandse slachterijen dienen per die datum door een QLT-deelnemer vervoerd te worden. Daarmee wordt de schakel transport in de keten geborgd.
In een later stadium zal ook het biggentransport (1-7-2022) en internationaal varkenstransport (1-7-2023) door erkende transporteurs plaatsvinden.

Kwaliteit veetransport

De kwaliteit van het transport van dieren staat hoog op de agenda van alle ondernemers die actief zijn in de vee- en vleesketen. Op de boerderij, de opfokbedrijven, verzamelcentra tot en met de slachterij. Met deze Erkenningsregeling maken we met elkaar afspraken over het transport van dieren en worden de dieren alleen vervoerd door een erkende transporteur. Daarmee is naast de inhoudelijke afspraken ook het vakmanschap van de chauffeur geborgd.
De gezamenlijke afspraken van de veelogistieke sector die vervat zijn in een erkenningsregeling voor diertransport, zijn daarvoor een waardevolle basis.

Denk aan:
 Preventie van dierziekteverspreiding
 Hygiënebesef
 Borging van dierenwelzijn
 Gebruik van adequate transportmiddelen
 Vakmanschap van chauffeurs

In de varkensketen zijn al meerdere schakels in de sector met eigen regelingen geborgd. De varkenshouders, de slachterijen, de voerleveranciers en de dierenartsen. Met de Erkenningsregeling QLT wordt het vervoer van dieren als belangrijke schakel daaraan toegevoegd.

Professionaliseren

Vee&Logistiek Nederland werkt onophoudelijk aan het verder verbeteren en optimaliseren van het veetransport. In de afgelopen jaren zijn op initiatief van de sector aanpassingen gedaan die kwaliteit en comfort van het transport verbeteren. Bijvoorbeeld: inrichting van de veewagens, klimaatregulering, drinkwatervoorzieningen en opleiding van de chauffeurs. Werken met een erkenningsregeling helpt het diertransport verder te reguleren, verbeteren en controleren. Dat is goed voor gezondheid en welzijn van de dieren, voedselveiligheid en volksgezondheid. En voor het imago van de vee- en vlees- en transportsector.

Samen sterk in de keten

Koppeling van QLT aan de ’kwaliteitssystemen van de varkenshouders en de slachterijen maakt dat hiermee de gehele varkensketen gecertificeerd is

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.