De vee- en vleessector, waarin de veelogistieke sector een belangrijke schakel is, staat onder aanhoudende druk. Ondernemers in de veehandel, veetransport, verzamelcentra, vee-import en vee-export vormen een belangrijke schakel in de vitale voedselketen. In Nederland, in de regio met landen om ons heen zoals Duitsland, België en Frankrijk én wereldwijd. Die voedselketen is ook in tijden van crises onmisbaar en cruciaal.

Daarom stuurt Vee&Logistiek-voorzitter Helma Lodders namens de leden een brief aan de partijleiders Rutte (VVD) en Kaag (D66) met het verzoek een duurzaam toekomstperspectief voor de sector op te nemen in hun aanzet voor een regeerakkoord.

Vee&Logistiek Nederland vraagt de nieuwe regering om de benodigde ruimte te bieden aan de verdere transitie van onze landbouw naar een duurzame voedselvoorziening, kwalitatief goed en betaalbaar voedsel en een solide toekomst voor alle schakels in de keten.

Vijf punten zijn cruciaal voor een duurzaam toekomstperspectief.
Lees verder in het volledig persbericht.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.