17-09-2018: R&O protocol

De sector Vee&Logistiek neemt extra hygiënemaatregelen om insleep varkenspest te voorkomen. In verband met Afrikaanse Varkenspest (AVP) in landen in Centraal en Oost Europa is er extra aandacht voor het reinigen en ontsmetten van veewagens, zeker als ze terugkomen vanuit het buitenland.

Om insleep van AVP in Nederland te voorkomen is een aangepast R&O- protocol opgesteld, waarin onder andere een lijst met ontsmettingsmiddelen is opgenomen die effectief zijn bij het doden van het virus.

Ook wordt een dubbele R&O aangeraden voor alle veewagens die ten oosten van Duitsland en ten oosten en noorden van Oostenrijk zijn geweest. Dat wil zeggen een R&O direct na het lossen en een R&O op een erkende R&O plaats direct na het binnenrijden van Nederland.

Verder wordt het meebrengen van etenswaren waarin varkensvlees is verwerkt, vanuit de Oost Blok landen, Baltische staten, of Oekraïne/ Rusland naar Nederland ten sterkste afgeraden.
Transporteurs en varkensbedrijven wordt verzocht dit zeer duidelijk en dringend aan chauffeurs en medewerkers te melden.

De varkensspecialisten van GD adviseren op basis van OIE rapportages de reiniging met een zeephoudend middel uit te voeren en specifiek Halamid-d als virusdodend ontsmettingsmiddel te gebruiken. Het Afrikaanse varkenspest virus is pH stabiel van 3-11 en het kan ook onder extreem hoge of lage temperaturen overleven. Middelen die op basis van zuur of base werken of warmte technieken hebben dientegevolge geen effect op de vernietiging van de virusdeeltjes.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lianne van Dongen: l.vandongen@vee-logistiek.nl / (06) 33 94 07 98.