februari 2019 - AVP en R&O-protocol- update 2019

De sector Vee&Logistiek neemt extra hygiënemaatregelen om insleep varkenspest te voorkomen. In verband met Afrikaanse Varkenspest (AVP) in landen in Centraal en Oost Europa is er extra aandacht voor het reinigen en ontsmetten van veewagens, zeker als ze terugkomen vanuit het buitenland.

Om insleep van AVP in Nederland te voorkomen is een aangepast R&O- protocol opgesteld, waarin onder andere een lijst met ontsmettingsmiddelen is opgenomen die effectief zijn bij het doden van het virus.


Ook wordt een dubbele R&O aangeraden voor alle veewagens die ten oosten van Duitsland en ten oosten en noorden van Oostenrijk zijn geweest. Dat wil zeggen een R&O direct na het lossen en een R&O op een erkende R&O plaats direct na het binnenrijden van Nederland.


Verder wordt het meebrengen van etenswaren waarin varkensvlees is verwerkt, vanuit de Oost Blok landen, Baltische staten, of Oekraïne/ Rusland naar Nederland ten sterkste afgeraden.
Transporteurs en varkensbedrijven wordt verzocht dit zeer duidelijk en dringend aan chauffeurs en medewerkers te melden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bonne van Dam: b.vandam@vee-logistiek.nl