Sectorprotocol veetransport bij extreme temperaturen

Voor het vervoer van vee op warme en koude dagen zijn bovenwettelijke afspraken gemaakt. Ze gelden niet alleen voor veewagens, maar ook voor veekarren. Deze afspraken zijn niet één-op-één afdwingbaar. Wanneer echter aantasting van het welzijn van de dieren wordt geconstateerd als gevolg van bijvoorbeeld hitte, zal de NVWA het niet naleven van het Protocol meenemen om de overtreding te onderbouwen.

Wanneer van toepassing bij hitte?

Het Protocol is van toepassing bij:

  1. een voorspelde periode van 4 aaneengesloten dagen met maximumtemperatuur >27°C én
  2. één voorspelde dag met maximumtemperatuur >30°C.

Adviezen

  • verplaats het transport naar een vroeger tijdstip of een minder warme dag;
  • verlaag de beladingsgraad, met name in de middag en vroege avond;
  • zorg voor goed functionerende ventilatoren en schakel deze in;
  • check voor en tijdens het transport de verkeersinformatie over uw route;
  • bel met Rijkswaterstaat (0800-8002) om u over de vluchtstrook uit de file te geleiden wanneer het dierenwelzijn in gevaar komt; of vraag de politie om toestemming (0900-8844).
  • blijf zoveel mogelijk rijden en parkeer zoveel mogelijk in de schaduw/wind;
  • wees extra alert bij temperaturen van >30°C en vermijd het transporteren van vee bij een temperatuur van 35°C.