Witte lijst erkende kalverhandelaren

Met ingang van 2018 verlangen zuivelondernemingen van hun melkleveranciers dat zij alle mannelijke kalveren bestemd voor de kalverhouderij afvoeren via een erkende kalverhandelaar.

Deze kunnen opgezocht worden via de website https://openbaar.veehandel.nl van Vee&Logistiek Nederland.


Heeft u vragen over de erkende kalverhandelaar, dan kunt u contact opnemen met Vee & Logistiek Nederland: info@vee-logistiek.nl of telefonisch via 070 – 219 3000.