Brancherichtlijn noodplan veetransport

De Branche-richtlijn noodplan veetransport is bedoeld als hulpmiddel voor de ontwikkeling van bedrijfseigen noodplannen van ondernemers die gebruikt worden wanneer zich tijdens het vervoer van levende dieren onverwachte gebeurtenissen voor doen. In deze richtlijn zijn procedures, maatregelen e.d. vastgelegd die gebruikt kunnen worden bij incidentele noodgevallen tijdens het vervoer van dieren.