R&O Boekjes

Bestel uw R&O-boekjes bij Vee&Logistiek Nederland!

Prijzen

Leden: 2,50 euro per boekje. Niet-leden: 4 euro per boekje.

Hoe te bestellen?

Maak het bedrag voor het gewenste aantal exemplaren over op bankrekening IBAN NL60 INGB 0667 1650 37 ten name van Vee&Logistiek Nederland in Den Haag onder vermelding van R&O-boekjes.

Vermeld bij de bestelling uw naam en adresgegevens voor de verzending.

Na ontvangst van het bedrag versturen wij de bestelde documenten naar u.