Import- en exportondersteuning

Marktverkenning van potentiële afzetgebieden en opstellen en uitvoeren van specifieke onderzoeken.

Marktverkenning van potentiële afzetgebieden

Het eindproduct is een schriftelijke marktrapportage waarin de afgesproken zaken betreffende het land of de markt beschreven staan.

  • Intakegesprek en advies: 2 uur = in contributie
  • Uitvoeren opdracht: 40 uur = 2400 euro

Onderzoeksopdracht op aanvraag

  • Intakegesprek en advies: 2 uur = in contributie
  • Uitvoeren opdracht: vooraf vastgestelde uren à 60 euro / uur