Juridische en fiscale advisering

Eerstelijns ondersteuning op het gebied van strafzaken, geschillen en boetes.

Op voor ons minder bekende terreinen zoals het arbeids- en omgevingsrecht bestaat de dienstverlening uit het in kaart brengen van de problematiek en het doorverwijzen naar de specialist.

Bestuurlijke boete / Last onder Dwangsom

  • Inlezen casus / zienswijze opstellen + afstemming: 2 uur = in contributie
  • Opstellen bezwaarschrift + afstemming: 2 uur = pakketprijs 150 euro ex btw
  • Opstellen beroepschrift + afstemming: 2 uur = pakketprijs 150 euro ex btw
  • Voorbereiden pleitnota: 2 uur = pakketprijs 150 euro ex btw
  • Optreden als gemachtigde ter zitting: 4 uur = pakketprijs 300 euro ex btw

Strafbeschikking

  • Inlezen casus / aantekenen verzet + afstemming: 2 uur = contributie
  • Schrijven pleitnota: 2 uur = pakketprijs 150 euro ex btw

Geschillen

  • Intakegesprek en advies: 2 uur = in contributie

Arbeidsrecht, omgevingsrecht, btw, veehandelsregeling en betalingsrechten

  • Intakegesprek en advies: 2 uur = in contributie