Adverteren Vee&Logistiek

Vee&Logistiek verschijnt maandelijks als magazine bestaande uit 24 of 32 (mei en december) pagina's met een oplage van 1.400 stuks. Jaarlijks verschijnen 12 nummers, telkens op de eerste zaterdag van de maand.

Negentig procent van de veehouders doet zaken via een veehandelaar. De handelaar komt dagelijks op het boerenerf en beïnvloedt zo de beslissingen van de veehouders op het gebied van bedrijfsmanagement, maar ook bij (grote) aankopen. Als adverteerder kunt u onze lezers informeren over producten en diensten voor de veehandel, veehouderij en veetransport.

Voor gericht adverteren bekijk het themaoverzicht.

Vragen en contact

Contactpersoon: Peggy van der Zanden

Telefonnummer: 070 219 30 00.

Mobiel: 06 83 52 63 24.

Uw advertenties kunt u sturen naar p.vanderzanden@vee-logistiek.nl als Certified PDF.