Activiteiten Vee&Logistiek Nederland

De kerntaak van Vee&Logistiek Nederland is belangenbehartiging. Ook zorgt Vee&Logistiek Nederland voor informatievoorziening, ledenondersteuning en ledencontact.

Belangenbehartiging

Vee&Logistiek Nederland is hét aanspreekpunt van de overheid, politiek, ketenpartners en maatschappij als het gaat om de veehandel en het veetransport. Wij hebben vertegenwoordigers in vele commissies, werkgroepen en andere samenwerkingsverbanden. In Europees verband is Vee&Logistiek Nederland lid van de Europese Vee en Vleeshandelsunie (UECBV) in Brussel.

Informatievoorziening

Aangesloten leden ontvangen wekelijks een nieuwsbrief en maandelijks het magazine Vee&Logistiek. Ook krijgen onze leden regelmatig extra berichten met actueel nieuws en belangrijke informatie over de sector. Daarnaast publiceren we elke week leidinggevende prijsnoteringen voor runderen en kalveren.

Ondersteuning

Vee&Logistiek Nederland adviseert bij veehandels- en veetransportgeschillen en maakt het mogelijk geschillen in de Stichting Veearbitrage af te handelen door vakbekwame mensen. Vee&Logistiek Nederland ondersteunt haar leden met juridische adviezen en bij het aanvechten van ten onrechte opgestelde boetes. Ook biedt Vee&Logistiek Nederland de leden dienstverlenende activiteiten aan.

Ledencontact en netwerken

Vee&Logistiek Nederland stimuleert en faciliteert ledencontact en ledenbinding. Dit doet Vee&Logistiek Nederland door regelmatig netwerkavonden, voorlichtingsavonden, themabijeenkomsten, spreekuren en ledenveragderingen te organiseren. Zo kunnen onze leden hun netwerk uitbreiden en waardevolle informatie opdoen en delen.