In 2022 wordt de erkenningsregeling Quality Livestock Transport (QLT) stapsgewijs ingevoerd voor het varkenstransport. Ofwel: voor alle transport van biggen en varkens vanaf of naar Nederlandse bedrijven en slachterijen.

In de varkensketen zijn al meerdere schakels geborgd: de varkenshouders, de slachterijen, de voerleveranciers en de dierenartsen. Met de erkenningsregeling QLT wordt het vervoer van dieren als belangrijke schakel nu ook geborgd.

QLT gaat gelden:

  • Per 1 januari 2022: voor transport van slachtdieren (slachtbiggen, slachtvarkens en slachtzeugen) van een Nederlands bedrijf naar een Nederlandse slachterij
  • Per 1 juli 2022: ook het transport van biggen van een Nederlands bedrijf naar een Nederlands bedrijf
  • Per 1 juli 2023: alle varkenstransport met herkomst of bestemming Nederland. Dus ook internationaal transport

Dat iedere transporteur in de varkensketen hier ook aan meedoet, is een noodzaak. Zo realiseren we samen concurrentie onder gelijke voorwaarden.

Wat staat er in de regeling?

Aandachtspunten en richtlijnen in de erkenningsregeling gaan over:

  • Adequate transportmiddelen
  • Dierenwelzijn en diergezondheid
  • Hygiënemaatregelen
  • Beladings- en transportvereisten
  • Personeel en opleiding en administratie

Allemaal zaken waarmee de professionele veetransporteur zich toch al dagelijks bezighoudt!

Door zaken vast te leggen en te toetsen, wordt professioneel werken aantoonbaar gemaakt.

Samen sterk in de keten!

De regeling QLT wordt gekoppeld met de erkenningsprogramma’s van andere schakels uit de keten. De beide IKB-systemen in de varkenssector nemen per 1 januari 2022 een voorschrift op dat varkenshouders hun dieren door een erkend transporteur laten vervoeren.

IKB-deelnemende varkenshouders verplichten zich dus het transport van hun dieren te laten uitvoeren door een transporteur die deelnemer is aan QLT. Ook IKB-slachterijen neemt het erkend transport op in de regeling.

De Certificerende Instelling

De controle van de deelnemers op de naleving van de voorschriften wordt gedaan door een externe Certificerende Instelling (CI), Kiwa VERIN. Die waarborgt een objectieve en onafhankelijke beoordeling.

Deelnemers aan QLT zullen hiervoor een overeenkomst aangaan met Kiwa VERIN. Bedrijven die zich aanmelden in het QLT portaal ontvangen van Kiwa een verzoek de overeenkomst te ondertekenen.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.