In alle schakels van de vee- en vleesketen willen we garanties kunnen afgegeven over onze activiteiten. Zowel tussen ondernemers uit de schakels onderling, als richting de consument en maatschappij. Borging van dierenwelzijn bij transport bijvoorbeeld. Maar ook voor de preventie van dierziekteverspreiding zijn afspraken in een erkenningsregeling waaraan iedereen zich houdt een noodzaak.

Erkenningsregeling voor diertransport

Vee&Logistiek Nederland heeft de regeling Quality Livestock Transport (QLT) in het leven geroepen voor het transport van meerdere diersoorten. De regeling is per 2022 als eerste ingevoerd voor het varkenstransport.

Pluspunten van de regeling Quality Livestock Transport

 • Aantoonbare professionaliteit
 • Gecontroleerde kwaliteit
 • Borging door een onafhankelijke Certificerende Instelling
 • Aansluiting bij de kwaliteitsregelingen van ketenpartners
 • Vee&Logistiek Nederland is zelf schemabeheerder

Werken met een erkenningsregeling helpt het diertransport te reguleren, verbeteren en controleren.

Dat is goed voor:

 • De gezondheid en het welzijn van dieren
 • De voedselveiligheid
 • De volksgezondheid
 • De vee- en vleessector
 • De diertransportsector
 • Ons gezamenlijk imago

Nóg een groot voordeel: met een eigen erkenningsregeling houden we als sector zelf de regie!

Vee&Logistiek Nederland is namens de veetransportsector eigenaar en beheerder van de regeling QLT. Door dit als organisatie zelf te ontwikkelen en beheren, kunnen we passende, uniforme basisvoorwaarden stellen. Ook aan de controles.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.