Per 1 januari 2022 schrijven de IKB Varken en Slachtsystemen voor dat het transport van biggen, varkens en zeugen met slachtbestemming dient te geschieden door een QLT-gecertificeerd vervoerder. De gecertificeerde deelnemers kunnen op naam online worden opgezocht.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.