Goed veetransport moet duurzaam zijn en rekening houden met de dierenwelzijnseisen van deze tijd. Of het nu gaat om de aanvoer van dieren bij de slachterijen of om de export van dieren naar het buitenland. Of andersom, de import naar Nederland.

De veelogistieke sector werkt vaak met zelf vastgestelde, bovenwettelijk eisen om te zorgen voor een verantwoord en maatschappelijk geaccepteerd vervoer van landbouwdieren.
We doen dat niet alleen via bovenwettelijke maatregelen, maar ook via de ontwikkeling van erkenningsregelingen. Die recht doen aan de belangen van dier, mens én de omgeving.

Transport Guidelines (Gids Goede Praktijken)

Het vervoeren van runderen, varkens, schapen en geiten vormt een wezenlijk onderdeel van de activiteiten van de ondernemers...

Lees meer

Richtsnoeren transportwaardigheid

In augustus 2021 begon de NVWA een zeer strikte toepassing van de Europese richtsnoeren te hanteren. Dat betekende dat een dier...

Lees meer

Protocol veetransport bij extreme temperaturen

Weersomstandigheden spelen een rol bij diertransport. Bij extreme omstandigheden nemen vervoerders daarom maatregelen.

Lees meer

Transport langere afstand boven 30°C

Door gewijzigde EU-afspraken in 2020 wordt lang transport niet toegestaan als het ergens onderweg 30°C of warmer is.

Lees meer

Noodplan

Het is belangrijk dat de chauffeur bij calamiteiten de juiste maatregelen neemt.

Lees meer

Vertrouwensloket welzijn landbouwhuisdieren

Het onafhankelijke Vertrouwensloket beoogt preventie en tijdige signalering van verminderde dierzorg en verwaarlozing van dieren...

Lees meer

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.