Het is belangrijk dat de chauffeur bij calamiteiten de juiste maatregelen neemt.

Bij de aanvraag voor een transportvergunning voor transporten met een duur van meer dan 8 uur is het hebben van een noodplan verplicht. Voor alle andere transporten wordt het sterk geadviseerd. Een noodplan moet minimaal de contactgegevens van relevante partijen en de handelwijze van chauffeur beschrijven.

De eisen die de NVWA aan een noodplan stelt vindt u hieronder.

Brancherichtlijn noodplan veetransport

De Brancherichtlijn noodplan veetransport is bedoeld als hulpmiddel voor de ontwikkeling van bedrijfseigen noodplannen van ondernemers die gebruikt worden wanneer zich tijdens het vervoer van levende dieren onverwachte gebeurtenissen voor doen. In deze richtlijn zijn procedures, maatregelen e.d. vastgelegd die gebruikt kunnen worden bij incidentele noodgevallen tijdens het vervoer van dieren.

Leden kunnen een aan de bedrijfssituatie aan te passen voorbeeld noodplan opvragen bij het secretariaat van Vee&Logistiek Nederland.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.