In augustus 2021 begon de NVWA een zeer strikte toepassing van de Europese richtsnoeren te hanteren. Dat betekende dat een dier met een kleine bemerking door de NVWA als niet-transportwaardig gezien werd. Vee&Logistiek Nederland is daar toen over in gesprek gegaan.

De enige manier om van de door de NVWA gehanteerde 0-tolerantie (het dier mag geen enkele bemerking hebben) af te komen was het opstellen van een sectorprotocol. Vee&Logistiek Nederland heeft met de POV een sectorprotocol opgesteld.

In de eerste maanden van 2022 hebben sector en NVWA intensief overlegd over toepassing van de richtsnoeren. Met name over vervoer onder voorwaarden. We zijn daarbij niet tot een gezamenlijke oplossing gekomen. De NVWA heeft besloten per 4 april 2022 de handhaving op vervoer onder voorwaarden uit te voeren. 

Leden van Vee&Logistiek Nederland vinden hierover meer informatie na het inloggen op 'mijn vee&logistiek', zoals bijvoorbeeld concept-bezwaarschriften tegen mededelingen, waarschuwingen en boetes. 

Transportwaardigheidslijst

Dieren die onder voorwaarden vervoerd worden voor export moeten per 14 oktober 2021 als zodanig gekenmerkt zijn met een merkteken en vermeld worden op een transportwaardigheidslijst. Daarop moet ook VKI vermeld worden en de dieren moeten gescheiden van de andere dieren vervoerd worden. Deze lijst moet dan mee met het transport. Let wel: dit geldt alleen als “vervoer onder voorwaarden” aan de orde is, zie de EU-richtlijnen.

Deze werkwijze geldt per 14 oktober 2021 voor exporttransporten en per 1 november a.s. voor alle (dus ook binnenlandse) transporten.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.