Door gewijzigde EU-afspraken in 2020 wordt lang transport niet toegestaan als het ergens onderweg 30°C of warmer is.

Concreet betekent dit dat een certificeringsaanvraag van een transport boven 8 uur wordt geweigerd door de NVWA, als onderweg de voorspelde temperatuur boven de 30°C uit zal komen. Wanneer de weersvoorspellingen voor een te plannen transport boven 8 uur aangeven dat de verwachte temperatuur de 30°C onderweg zal overschrijden, wordt van de aanvrager verwacht dat hij het transport zodanig organiseert dat de reis binnen de grens van 30°C kan worden uitgevoerd.

Aanvulling op reisjournaal

Om uniform aan de nieuwe verplichting te kunnen voldoen, kan gebruik worden gemaakt van een aanvulling op het reisjournaal, opgesteld door Vee&Logistiek Nederland (zie link hieronder). Met deze aanvulling kan een aanvrager van een export aantonen op welke wijze hij rekening heeft gehouden met de verwachte temperaturen onderweg. De aanvulling reisjournaal biedt daarnaast de ruimte om andere aanvullend genomen maatregelen te beschrijven.

Reis plannen

Met de weerkaart van meteoblue kan een inschatting worden gemaakt voor welke reizen aanvullende informatie nodig is.
En wanneer de reis via Routenet is gepland kan via meteoblue weer per week worden aangetoond dat de temperatuur op de relevante locaties de grens van 30°C niet overschrijdt. 

Controle achteraf

De reisjournaals en temperatuurdata van alle lange transporten door gebieden of naar bestemmingen vanaf 27°C worden ook achteraf gecontroleerd door de NVWA op het niet-overschrijden van de 30°C-grens. Daarom is het van belang om de genomen maatregelen vooraf én onderweg goed in het reisjournaal vast te leggen. 
Ook bij het inschakelen van een buitenlandse vervoerder moet een exporteur zorgen dat een vervoerder zijn reisjournaal en temperatuurdata terugstuurt naar de NVWA.

Reisjournaal

U kunt de aanvulling reisjournaal hieronder downloaden als pdf. Het is ook op te vragen bij ons secretariaat als word-bestand, zodat u het op de computer kunt invullen (tel. (070) 219 3000 of mail: info@vee-logistiek.nl).

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.