Het onafhankelijke Vertrouwensloket beoogt preventie en tijdige signalering van verminderde dierzorg en verwaarlozing van dieren die gehouden worden op een landbouwbedrijf. In een convenant hebben meerdere organisaties, waaronder Vee&Logistiek Nederland, afgesproken daarin samen te werken.

Melden is helpen

Hoewel Nederland er qua diergezondheid in vergelijking tot andere landen goed voor staat, heeft de sector in 2002 zelf het Vertrouwensloket opgezet. Het loket is opgezet om veehouders in nood te helpen, waardoor het aantal gevallen van verminderde dierzorg wordt beperkt en om vragen hierover te beantwoorden.

Het vroegtijdig signaleren van verminderde zorg is belangrijk, omdat er dan veel ellende voor mens en dier voorkomen kan worden. Samen met ruim 20 erfbetredende organisaties heeft Vee&Logistiek Nederland afspraken gemaakt over onze rol en bijdrage in het signaleren van verminderde dierzorg en dierverwaarlozing op bedrijven. Als erfbetreders komen wij veelvuldig bij veehouders op het erf en kunnen wij tijdig signalen oppakken en actie ondernemen.

Want het voorkomen van dierverwaarlozing begint met een tijdige signalering van verminderde dierzorg.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.